GEODETA


Podstawa działalności zawodowej:

 

Uprawnienia geodezyjne: Stanisław Pendziałek nr 15075 i Krystian Pendziałek nr 22367.

Działamy na bazie nowoczesnych rozwiązań oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego naszej kadry.

Usługi geodezyjne świadczymy na terenie województwa śląskiego.

Na GeoRybnik.pl używamy plików cookie. Polityka ochrony danych osobowych do wglądu w  naszym biurze.

 

Wykonujemy pomiary geodezyjne w zakresach:

I

  • mapy do celów projektowych, aktualizacje map

  • wytyczenia budynków, zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu (sieci i przyłączy)

  • inwentaryzacje powykonawcze budynków, zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu

  • badanie odkształceń i przemieszczeń obiektów, pomiary realizacyjne i inne

II

  • podziały nieruchomości

  • rozgraniczenia nieruchomości

  • wznowienia granic  geodeta Rybnik , geodezja Rybnik

  • przygotowanie dokumentacji do celów prawnych